Szkolenia
Dlaczego pracownicy zachowują się niebezpiecznie w miejscu pracy?

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

  1. Uwarunkowania wypadków w miejscu pracy.
  2. Czynnik ludzki - najsłabsze ogniwo w sytuacji wypadku?
  3. Postrzeganie sytuacji niebezpiecznych – model percepcji, rozumienia i interpretacji rzeczywistości, a różnice indywidualne.
  4. Rola klimatu organizacyjnego oraz sposobu rozwiązywania bieżących problemów w organizacji w odniesieniu do wypadków.
  5. Modelowanie zachowań bezpiecznych – rola kierownika i wpływ grupy społecznej.

 

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie stacjonarne prowadzone metodą warsztatową, która zakłada aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

  • uczeniu się przez doświadczenie,
  • wytworzeniu osobistego zaangażowania,
  • możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
  • możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
  • sprawdzaniu różnych działań w praktyce.

W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, testy samowiedzy, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

Półkole