Szkolenia
Jak wdrożyć w proces bezpieczeństwa opartego na zachowaniach (BBS) w organizacji?

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

 1. Analiza psychologicznych aspektów bezpieczeństwa.
 2. Bezpieczeństwo oparte na zachowaniach – podstawy teoretyczne programu BBS.
 3. Metodyka wdrożenia BBS w organizacji.
 4. Dokumentacja procesu BBS.
 5. Monitorowanie i doskonalenie BBS.
 6. Prowadzenie działań korygujących.

 

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie stacjonarne prowadzone metodą warsztatową, która zakłada aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie,
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania,
 • możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
 • możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
 • sprawdzaniu różnych działań w praktyce.

W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, testy samowiedzy, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

Półkole