Szkolenia
Kierowanie zespołem pracowników w warunkach zagrożenia

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

  1. Jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym - specyfika procesu kierowania w warunkach trudnych i niebezpiecznych.
  2. Autorytet kierownika – jak skutecznie budować autorytet.
  3. Znaczenie właściwej komunikacji w procesie kierowania i kreowania zachowań bezpiecznych – model DDI
  4. Motywowanie do bezpieczeństwa – rola procesu modelowania i pozytywnego przykładu.

 

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie stacjonarne prowadzone metodą warsztatową, która zakłada aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

  • uczeniu się przez doświadczenie,
  • wytworzeniu osobistego zaangażowania,
  • możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
  • możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
  • sprawdzaniu różnych działań w praktyce.

W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, testy samowiedzy, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

 

Półkole