mgr inż. Michał Frątczak

Jego zainteresowania oraz doświadczenie zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesowym, transportem drogowym towarów niebezpiecznych oraz aspektami behawioralnymi w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Michał Frątczak – mgr inż. w zakresie inżynierii środowiska ze specjalizacją bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe, dyrektor ds. bhp i ochrony środowiska w międzynarodowej korporacji z branży telekomunikacyjnej,  zewnętrzny wykładowca na wydziałach Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, a także zewnętrzny wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi oraz Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Łodzi. 

Uhonorowany nagrodą Ministra Środowiska w konkursie „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie, współautor 8 publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa procesowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy, 12 Raportów Bezpieczeństwa dla sektora rafineryjnego oraz opiekun 9 prac inżynierskich. Od 16 lat czynnie związany z przemysłem jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prywatnie uwielbia jeździć pociągami, a w wolnych chwilach doskonali tajniki sztuk walki wraz z ukochanymi synami. Namiętnie też kosi domowy ogród rozkoszując się zapachem świeżo skoszonej trawy.

„Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy w obliczu korzyści biznesowych firmy” - praca zbiorowa „Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia.”, ISBN/ISSN: 978-83-7283- 519-2, wyd. PŁ, 2013, s. 172-194 

„Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w kontekście budowania postawy ukierunkowanej na zachowania bezpieczne pracownika” - praca zbiorowa „Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką.”, ISBN/ISSN: 978-83-7283-491-1, wyd. PŁ, 2012, s. 114-151 

M. Dziubiński, M. Frątczak, A.S. Markowski, „Aspects of risk analysis associated with major failures of fuel pipelines” Journal of Loss Prevention In the Process Industries 2/2006 

M. Dziubiński, M. Frątczak, A.S. Markowski, „Metodyka ilościowego szacowania ryzyka dla zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych w rurociągach