Szkolenia
Społeczne wzory postępowania a wypadkowość

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

 1. Zasady funkcjonowania jednostki w grupie społecznej – znaczenie wpływu społecznego.
 2. Syndrom myślenia grupowego, a percepcja zagrożeń.
 3. Kształtowanie się formalnych i nieformalnych norm grupowych.
 4. Regulacyjna funkcja norm społecznych.
 5. Ogniskowe działanie postaw wobec zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.
 6. „Ryba psuje się od głowy” - rola kierownika w kreowaniu właściwych postaw i norm społecznych sprzyjających bezpiecznej pracy.
 7. Nowy pracownik - regulacyjny czy deregulacyjny wpływ grupy?
 8. Problem naśladownictwa złych praktyk i zachowań ryzykownych w miejscu pracy.

 

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie stacjonarne prowadzone metodą warsztatową, która zakłada aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie,
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania,
 • możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
 • możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
 • sprawdzaniu różnych działań w praktyce.

W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, testy samowiedzy, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

 

Półkole