wypadki

NIEWIELKIE RYZYKO TEŻ POTRZEBUJE SZACUNKU

[Blog]
Projektując systemy bezpieczeństwa najczęściej koncentrujemy swoją uwagę na tych zagrożeniach, które wywołują bardzo wysokie ryzyka. Problem pojawia się jednak w sytuacji, kiedy

BBS – Behavior Based Safety

[SCAW]

Okazuje się, że nadal najczęstszą przyczyną wypadków w pracy jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Przyczyna ta, określana jako "czynnik ludzki", odpowiada za ponad 60% wszystkich przyczyn wypadków przy pracy, a odnosi się między innymi do:


Obserwator w procesie opartego na zachowaniach (BBS) w organizacji

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Jak wdrożyć w proces bezpieczeństwa opartego na zachowaniach (BBS) w organizacji?

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki w organizacji

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa w organizacji

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Temperament i osobowość a percepcja i akceptacja ryzyka

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Społeczne wzory postępowania a wypadkowość

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:


Dlaczego pracownicy zachowują się niebezpiecznie w miejscu pracy?

[Szkolenia]

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami: