dr inż. Katarzyna Boczkowska

Od lat obszar jej zainteresowań obejmuje szeroko rozumiane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności: zarządzanie ryzykiem zawodowym, modelowanie wypadków przy pracy, kultura bezpieczeństwa, BBS, normalizacja systemów zarządzania bhp.

Katarzyna Boczkowska – dr inż. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Od 14 lat jest Biegłym Sądowym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, sporządziła blisko 200 opinii na zlecenie Sądów Rejonowych, Okręgowych i Prokuratur w Polsce. 

Posiada również doświadczenie jako szkoleniowiec, trener, realizowała projekty wdrożeniowe w zakresie systemów zarządzania bhp oraz wdrożenia programów Behavior Based Safety. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jest autorką blisko 100 publikacji naukowych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prywatnie jest fanką jazdy na nartach, o nie zawsze w dozwolonych prędkościach.

Znajmiecka M. Boczkowska K. (2020) Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka behavior based safety. Łódź. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-66287-79-2

Boczkowska K.; Niziołek K. (2019) The Determinants of Management Systems Implementation - Study Results, Economic and Environmental Studies, vol. 8, Issue 3, P. 231-251. DOI: 10.25167/ees.2019.51.1

Boczkowska K.; Niziołek K. (2019), Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście wielkości przedsiębiorstwa - wyniki badań, Przegląd Organizacji, vol. 5, Issue 7, P. 38-45. DOI: 10.33141/po.2019.07.06

Boczkowska K.; Niziołek K. (2020) Znormalizowane systemy zarządzania w świetle partycypacji pracowników w zakresie bhp – wyniki badań, Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Łódzki str.289-306, http://hdl.handle.net/11089/32946

Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M. (2017), Behavior-Based Safety – (BBS) – program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie – wstępne doniesienie z badań, Bezpeiczeństwo Pracy 3/2017 CIOP BIP Warszawa, s.10-14.

Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M. (2014), Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, „Marketing i rynek”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2014 5/2014 Rok XXI ISSN 1231-7853.