{Wdrożenie BBS (Behavior Based Safety})

Wdrożenie BBS (Behavior Based Safety)

Behavior-based safety (BBS) jest długotrwałym procesem wprowadzania zmian w obszarze kultury bezpieczeństwa. Pozwala na włączenie wszystkich pracowników w sprawy bezpieczeństwa poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za bezpieczeństwo innych. Jest to metoda polegająca na obserwacji „jeden na jeden” i pozytywnym wzmocnieniu, która ma doprowadzić do zmiany indywidualnych zachowań ryzykownych w miejscu pracy i zachęcić do przejawiania zachowań bezpiecznych. Metodologia procesu BBS oparta jest na założeniu, iż bezpieczeństwo w miejscu pracy stanowi wynik połączenia trzech mierzalnych czynników: pracownika, otoczenia i zachowania pracownika. 

Wyniki publikowanych doniesień z badań na świecie wskazują jednoznacznie, że wprowadzenie metodologii opartych na systemach obserwacji zachowań pozwala w znacznym stopniu ograniczyć liczbę wypadków. Systemy obserwacji zachowań mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości zachowań bezpiecznych, wzmocnić zachowania bezpieczne, pomóc przy wczesnym rozpoznawaniu potencjalnego ryzyka, wzmocnić reguły, zmniejszyć błędy podczas wykonywania pracy, uświadomić rangę instruktaży stanowiskowych oraz dodatkowych szkoleń. 

Program BBS (Behavior Based Safety) adresowany jest do przedsiębiorstw:

 • w których występują zagrożenia życia i zdrowia wynikające z błędu człowieka,
 • którym zależy na kształtowaniu bezpiecznych zachowań pracowników,
 • które w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy podejmują działania proaktywne.

Etapy wdrożenia projektu:

 • analiza i diagnoza istniejącego stanu 
 • przygotowanie projektu „szytego na miarę potrzeb organizacji” 
 • wdrożenie projektu do realizacji,
 • ewaluacja projektu.

Korzyści z wdrożenia BBS:

 • zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych oraz redukcja wypadków nawet do 50%;
 • organizacja zyskuje systemową metodę, która w połączeniu z dotychczasowymi narzędziami (instrukcje, szkolenia, oceny ryzyka, środki ochrony indywidualnej) będzie skutkowała redukcją liczby zachowań ryzykownych;
 • wyraźna poprawa kultury bezpieczeństwa;
 • większa świadomość pracowników w zakresie zagrożeń występujących w organizacji;
 • wyższy poziom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.