Szkolenia
Obserwator w procesie opartego na zachowaniach (BBS) w organizacji

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

 1. Analiza zachowań ryzykownych.
 2. Analiza wypadków. w kontekście tzw. "czynnika ludzkiego" jako najczęstsza przyczyna wypadków w zakładach pracy.
 3. Nowe narzędzie profilaktyczne - proces "Bezpieczeństwo oparte na zachowaniach".
 4. Ogólne zasady funkcjonowania BBS
 5. Kluczowa rola obserwatora - zasady prowadzenia obserwacji w procesie BB
 6. Feedback- zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie obserwacji.

 

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie stacjonarne prowadzone metodą warsztatową, która zakłada aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie,
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania,
 • możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
 • możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
 • sprawdzaniu różnych działań w praktyce.

W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, testy samowiedzy, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

Półkole